అందం ఫొటో షూట్ చేయించుకున్న వేళ..

మోడల్‌గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి చాలా మంది హీరోయిన్స్ గా టర్న్ అయ్యారు. అలాంటి అందగత్తెలలో సోని చరిష్టా ఒకరు. మోడలింగ్ లో క్రేజ్ తెచ్చుకున్న ఆమె 2005లో వచ్చిన ప్లీజ్…